Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Comunicació i Periodisme Audiovisuals per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

Pla d'estudis del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals 

Prerrequisits: El Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals no té prerrequisits 

 

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 36 24 -- 60
2n 24 36 -- 60
3r -- 48 12 60
4t --

6 TFG

18 Pràctiques

36 60
TOTAL 60 132 48 240

                                                          (1) Distribució orientativa

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
100028 EXPRESSIÓ AUDIOVISUAL T 6
101956 INTRODUCCIÓ A LES TIC. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL B 6
101957 ANÀLISI I CREACIÓ DE CONTINGUTS EN XARXA B 6
101958 HISTÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES T 6
101960 ANGLÈS ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101951 INTRODUCCIÓ A LES TIC. PERIODISME B 6
101953 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ T 6
101954 FONAMENTS DEL PERIODISME T 6
101955 CASTELLÀ ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ T 6
101969 INDÚSTRIES CULTURALS B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101959 POLÍTICA, ECONOMIA I SOCIETAT ACTUAL T 6
101961 HISTÒRIA DEL CINEMA T 6
101963 NARRATIVA AUDIOVISUAL B 6
101964 REDACCIÓ PERIODÍSTICA. GÈNERES DESCRIPTIUS B 6
101968 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101950 CATALÀ ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ T 6
101962 SOCIOLOGIA I PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ T 6
101965 REDACCIÓ PERIODÍSTICA. GÈNERES INTERPRETATIUS B 6
101966 REALITZACIÓ AUDIOVISUAL B 6
101967 TEORIA I PRÀCTICA DE LA PRODUCCIÓ DE SO I LOCUCIÓ B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101928 RÀDIO B 6
101972 COMUNICACIÓ POLÍTICA I OPINIÓ PÚBLICA B 6
101974 GESTIÓ D'EMPRESES DE COMUNICACIÓ B 6
101975 POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL B 6
101983 DISSENY I CREACIÓ MULTIMÈDIA O 6
101986 TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA I DEL FOTOPERIODISME O 6
101990 NARRATIVA INTERACTIVA O 6
101993 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101935 PUBLICITAT B 6
101970 COMUNICACIÓ CORPORATIVA B 6
101971 DRET I ÈTICA DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ B 6
101973 MÈTODES DE RECERCA EN COMUNICACIÓ B 6
101979 GÈNERES I FORMATS PER A INTERNET I NOVES PLATAFORMES O 6
101980 GÈNERES TELEVISIUS O 6
101981 PERIODISME DIGITAL O 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101934 NOVES TENDÈNCIES A LA TELEVISIÓ I LA CONVERGÈNCIA DIGITAL O 6
101982 ANÀLISI DE LES AUDIÈNCIES O 6
101984 DOCUMENTAL O 6
101985 FICCIÓ AUDIOVISUAL CONTEMPORÀNIA O 6
101987 GESTIÓ DE CONTINGUTS I ANÀLISI D'USOS D'INTERNET O 6
101988 GUIÓ AUDIOVISUAL O 6
101989 INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ WEB O 6
101991 PERIODISME ESPECIALITZAT. ECONOMIA I POLÍTICA O 6
101992 PERIODISME ESPECIALITZAT. SOCIETAT I CULTURA O 6
101994 PROGRAMES INFORMATIUS PER A LA TELEVISIÓ O 6
101995 TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL O 6
101996 TALLER DE CREACIÓ MULTIMÈDIA O 6
101997 TALLER DE CREACIÓ PERIODÍSTICA O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101977 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES B 18
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101976 TREBALL DE FI DE GRAU B 6