Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

GODIA RECIO, IOLANDA

Categoria: SUBSTITUT 2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Adreça electrònica: iolanda.godia@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals - UdL 3 TEORIA I TÈCNICA DE LA FOTOGRAFIA I DEL FOTOPERIODISME
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU